Voel jij je weleens boos, teleurgesteld, onbegrepen? We hebben er allemaal mee te maken in ons leven. Ik schat in dat jij in zo’n situatie niet meer krijsend op de stoep ligt en met je vuisten op de grond slaat. Je hebt geleerd om met emoties om te gaan op een manier die in onze samenleving wordt geaccepteerd. Emoties leren controleren gaat niet van de een op andere dag. Het is een heel proces. Er zijn op alle scholen kinderen die meer begeleiding vragen in dat leerproces. Zo werd mij laatst hulp gevraagd over explosief gedrag.


Explosief gedrag

Er zijn kinderen die geregeld explosief gedrag vertonen. Van het een op andere moment slaan de stoppen door. Er is enorme boosheid. Er wordt geschreeuwd, getrapt of misschien wel gegooid.

Weet dat er altijd iets is gebeurd, gedacht en gevoeld waardoor de explosie plaatsvindt. Meestal is dat stukje jou ontgaan. Als je er achter kunt komen wat voor het kind de lont in het kruitvat is, kan je de explosies voorspellen of helpen voorkomen.

We schrikken meestal van de heftige reactie en reageren boos. Dat is nu juist iets wat dit kind niet nodig heeft. Ik hoop dat het je helpt als je weet dat dit soort fikse ontploffingen voorkomen bij kinderen die bijvoorbeeld:

· veel spanning ervaren

· moeite hebben gedachten onder woorden te brengen

· de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen

· moeite hebben hun emoties te controleren

· minder sociaal vaardig zijn

· moeite hebben om flexibel met situaties om te gaan

Hulp in plaats van boosheid

Het kind moet nog leren om met voor hem lastige spanningsvolle situaties om te gaan. Hij heeft jouw hulp nodig in plaats van boosheid. Het kind vraagt met zijn gedrag om begeleiding. Hij kan het nog niet zelf. Weet dit en laat je niet langer verrassen door explosies.

Dit kan je doen

· Check bij de leerkracht en/of ouders of er een plan is hoe met de explosies om te gaan

· Vraag het kind voordat hij buiten gaat spelen hoe hij zich voelt. Voelt hij op dit moment boosheid naar een kind of misschien naar de juf of meester? Je kunt vertellen dat je het even vraagt omdat je hem wilt helpen om ontspannen buiten te spelen.

· Vraag het kind of hij je kan vertellen wat er gebeurde waardoor hij zo boos werd

· Toon oprechte interesse

· Vermijd opmerkingen als: ‘Ja, maar dan had jij ook niet …. moeten doen.’ (Je beschuldigt dan, het stopt vaak de openheid van het gesprek.)

· Help hem bij het denken in oplossingen

· Vraag hem wat hem helpt

· Doe dit soort gesprekjes altijd op een rustige moment

Veel succes!