Tijdens het buitenspelen ontstaan ruzies. Je zal het ongetwijfeld herkennen. De ruzies gaan meestal over:

 • materiaal
 • iemands grens is overschreden
 • verveling
 • te weinig (speel)ruimte

Soms is er in de ochtendlessen of tijdens de korte buitenpauze iets gebeurd tussen twee of meer kinderen. Dat ‘iets’ is (nog) niet of niet goed opgelost. Het sluimert.
Het kan ook zijn dat het lesprogramma heel intensief is geweest en er weinig ruimte voor bewegen en ontspanning is geweest. Ook kan de leerkracht door zijn manier van communiceren de druk bij kinderen laten toenemen.

Tijdens de TSO escaleert het en kan je het gevoel krijgen de Explosieven Opruimingsdienst te zijn. Je doet misschien enorm je best om explosies te voorkomen of schade te beperken.

Er zijn scholen waar nog maar maximaal 20 tot 25 minuten wordt buiten gespeeld omdat er dan minder ruzies kunnen ontstaan. Ik vind dat we daar mee op moeten passen. Het lijkt de wereld op zijn kop. Buitenspelen en bewegen wordt niet voor niets gepromoot. Buitenspelen is een ‘vak’ wordt ook gezegd. Kinderen leren namelijk van ruzies meer dan je denkt. Wat dacht je van:

 • dat je van mening mag verschillen
 • voor zichzelf opkomen
 • grenzen aangeven
 • zich in te leven in de ander
 • onderhandelen

Nu de laatste week/weken voor de zomervakantie zijn aangebroken zijn de lontjes bij iedereen wat korter. Houd daar rekening mee. Probeer daar waar het kan een beetje mee te bewegen. Heb oog voor onderliggende vermoeidheid.

Wil je komend seizoen net als de explosieve opruimingsdienst (haha) zo veilig mogelijk te werk gaan bij ruzies tussen kinderen? Ik help je tijdens Expeditie Ruzie

 • met andere ogen naar ruzie te kijken
 • zo relaxt mogelijk en helpend op ruzie te reageren
 • kinderen te leren zelfstandig conflicten op te lossen
 • en meer…

Lijkt je dat wat? Er is nog ruimte om een training in te plannen op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 of op de maandagen 4 of 11 november 2019.

Dank voor het lezen van de tips dit schooljaar! Als je nog vragen of onderwerpen hebt waarmee ik je kan helpen? Laat het mij weten.

Ik wens je een hele fijne vakantie. Geniet ervan. Je hebt het verdiend!