Ze heeft in een boze bui een ander kind pijn gedaan. De boze
buien komen dagelijks meerdere keren voor. Ook tijdens het overblijven. Soms
binnen, soms buiten. Ze doet om het minste of geringste andere kinderen pijn of
pakt iets af. Je moet haar tijdens de TSO constant in de gaten houden. Het
voelt als een zeer intensieve en gespannen situatie. Je doet je uiterste best de
veiligheid in de groep te bewaken. Je hebt haar vandaag hooguit twee minuutjes
uit het oog verloren en nu is het weer zover. Daar sta je dan. Je voelt je heel
onmachtig. Wat is er toch aan de hand met dit meisje? Waar komt haar gedrag
vandaan? Wat heeft ze nodig? Wat kan je doen? Je hebt de juf om hulp gevraagd. Zij
zegt dat ze het niet kan delen. Privacygevoelige informatie.

De leerkracht heeft gezegd dat je haar maar op een stoeltje
moet zetten als ze niet luistert. Daar zit ze dan ook vaak op. Jij vraagt je
af:

·
Hoe lang ga je hier mee door als het geen effect
heeft?

·
De aangereikte oplossing van de juf voelt voor
jou niet als een goede. Wat nu?

·
Hoe lang ga je door met negatieve aandacht
geven?

·
Kan je het kind weren omdat de veiligheid van
anderen in het geding is?

·
Hoe kan ik de andere kinderen uitleggen dat ik
nauwelijks tijd voor hen heb?

Herkenbaar?

Het is goed te weten dat we met een mildere blik naar
kinderen kunnen kijken als we begrijpen wat het gedrag veroorzaakt. Het
beïnvloedt onze reactie naar kinderen. Dring er dan ook bij jouw contactpersoon
van de school op aan om minimaal algemene informatie te krijgen. Je kunt ook,
als je coördinator bent, zelf contact met de ouders zoeken. Beschrijf de
situatie feitelijk, oordeel niet. Vraag hen om hulp. Wat denken zij dat een
goede benadering zou kunnen zijn? Wat denken zij dat hun kind nodig heeft? Zorg
voor iemand extra op de groep. Soms is er een samenwerking tussen school en
hulpverlening en is er een budget voor het kind waaruit de extra kosten betaald
kunnen worden.

Welke afspraken hebben jullie over de begeleiding van
kinderen die extra zorg en aandacht nodig vragen?