Blog Image

Praktische Pedagogische Tips

Explosieve opruimingsdienst

Tips voor de TSO Posted on Mon, July 01, 2019 19:30:56

Tijdens het buitenspelen ontstaan ruzies. Je zal het ongetwijfeld herkennen. De ruzies gaan meestal over:

 • materiaal
 • iemands grens is overschreden
 • verveling
 • te weinig (speel)ruimte

Soms is er in de ochtendlessen of tijdens de korte buitenpauze iets gebeurd tussen twee of meer kinderen. Dat ‘iets’ is (nog) niet of niet goed opgelost. Het sluimert.
Het kan ook zijn dat het lesprogramma heel intensief is geweest en er weinig ruimte voor bewegen en ontspanning is geweest. Ook kan de leerkracht door zijn manier van communiceren de druk bij kinderen laten toenemen.

Tijdens de TSO escaleert het en kan je het gevoel krijgen de Explosieven Opruimingsdienst te zijn. Je doet misschien enorm je best om explosies te voorkomen of schade te beperken.

Er zijn scholen waar nog maar maximaal 20 tot 25 minuten wordt buiten gespeeld omdat er dan minder ruzies kunnen ontstaan. Ik vind dat we daar mee op moeten passen. Het lijkt de wereld op zijn kop. Buitenspelen en bewegen wordt niet voor niets gepromoot. Buitenspelen is een ‘vak’ wordt ook gezegd. Kinderen leren namelijk van ruzies meer dan je denkt. Wat dacht je van:

 • dat je van mening mag verschillen
 • voor zichzelf opkomen
 • grenzen aangeven
 • zich in te leven in de ander
 • onderhandelen

Nu de laatste week/weken voor de zomervakantie zijn aangebroken zijn de lontjes bij iedereen wat korter. Houd daar rekening mee. Probeer daar waar het kan een beetje mee te bewegen. Heb oog voor onderliggende vermoeidheid.

Wil je komend seizoen net als de explosieve opruimingsdienst (haha) zo veilig mogelijk te werk gaan bij ruzies tussen kinderen? Ik help je tijdens Expeditie Ruzie

 • met andere ogen naar ruzie te kijken
 • zo relaxt mogelijk en helpend op ruzie te reageren
 • kinderen te leren zelfstandig conflicten op te lossen
 • en meer…

Lijkt je dat wat? Er is nog ruimte om een training in te plannen op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019 of op de maandagen 4 of 11 november 2019.

Dank voor het lezen van de tips dit schooljaar! Als je nog vragen of onderwerpen hebt waarmee ik je kan helpen? Laat het mij weten.

Ik wens je een hele fijne vakantie. Geniet ervan. Je hebt het verdiend!Kinderfeestje in Dubai?

Tips voor de TSO Posted on Mon, July 01, 2019 19:29:26

Tijdens de lunch vraagt ze de kinderen hoe de vakantie is
geweest. Ze herinnert zich dat een van de jongens zijn verjaardag zou vieren.
Ze vraagt of hij een leuk feestje heeft gehad. Enthousiast vertelt hij dat hij
met vijf vriendjes naar Dubai is gevlogen. Haar mond valt open van verbazing.
‘Naar DUBAI!?’, herhaalt ze met een iets te harde stem. ‘Ja, mijn vader had
tickets gekregen.’

Ze voelt zich boos worden. Dit is toch niet normaal? Ouders
bedenken de gekste dingen. Dit kan zo toch niet langer? Uit boosheid vraagt ze
niet door over het feestje. Ze zegt: ‘Nou, een feestje in de achtertuin is net
zo leuk hoor.’ Er volgt een verhaal over het plezier dat ze had met koekhappen
tijdens een feestje van haar eigen dochter.

Ik ben heel benieuwd. Hoe zou jij reageren? Bepaal je
reactie voor je doorleest.

Zou jouw reactie anders zijn als je het volgende weet:

·
De jongen volgt basisonderwijs op de
Internationale Afdeling van een basisschool

·
Hij van jongs af aan gewend is i.v.m. werk van
zijn vader de wereld over te reizen

·
Hij de tijdzones uit zijn hoofd kent

·
Hij een wereldkind is

Verschillende
leefwerelden

Als jouw leefwereld en die van een kind flink verschillen
kan het lastig zijn om je in die andere wereld van kinderen en ouders te
verplaatsen. Dit jongetje wilde meer vertellen maar kreeg de kans niet. Het vraagt
zelfbeheersing om niet gelijk met een oordeel te komen. Daarvoor moeten we onze
Opvoedspieren©
trainen.

Verzet je niet tegen de verschillen. Help kinderen elkaars
wereld te begrijpen. Dat kan je o.a. doen door kinderen ruimte te bieden om te
vertellen en door het stellen van vragen.Wij mogen het niet weten

Tips voor de TSO Posted on Mon, July 01, 2019 19:26:29

Ze heeft in een boze bui een ander kind pijn gedaan. De boze
buien komen dagelijks meerdere keren voor. Ook tijdens het overblijven. Soms
binnen, soms buiten. Ze doet om het minste of geringste andere kinderen pijn of
pakt iets af. Je moet haar tijdens de TSO constant in de gaten houden. Het
voelt als een zeer intensieve en gespannen situatie. Je doet je uiterste best de
veiligheid in de groep te bewaken. Je hebt haar vandaag hooguit twee minuutjes
uit het oog verloren en nu is het weer zover. Daar sta je dan. Je voelt je heel
onmachtig. Wat is er toch aan de hand met dit meisje? Waar komt haar gedrag
vandaan? Wat heeft ze nodig? Wat kan je doen? Je hebt de juf om hulp gevraagd. Zij
zegt dat ze het niet kan delen. Privacygevoelige informatie.

De leerkracht heeft gezegd dat je haar maar op een stoeltje
moet zetten als ze niet luistert. Daar zit ze dan ook vaak op. Jij vraagt je
af:

·
Hoe lang ga je hier mee door als het geen effect
heeft?

·
De aangereikte oplossing van de juf voelt voor
jou niet als een goede. Wat nu?

·
Hoe lang ga je door met negatieve aandacht
geven?

·
Kan je het kind weren omdat de veiligheid van
anderen in het geding is?

·
Hoe kan ik de andere kinderen uitleggen dat ik
nauwelijks tijd voor hen heb?

Herkenbaar?

Het is goed te weten dat we met een mildere blik naar
kinderen kunnen kijken als we begrijpen wat het gedrag veroorzaakt. Het
beïnvloedt onze reactie naar kinderen. Dring er dan ook bij jouw contactpersoon
van de school op aan om minimaal algemene informatie te krijgen. Je kunt ook,
als je coördinator bent, zelf contact met de ouders zoeken. Beschrijf de
situatie feitelijk, oordeel niet. Vraag hen om hulp. Wat denken zij dat een
goede benadering zou kunnen zijn? Wat denken zij dat hun kind nodig heeft? Zorg
voor iemand extra op de groep. Soms is er een samenwerking tussen school en
hulpverlening en is er een budget voor het kind waaruit de extra kosten betaald
kunnen worden.

Welke afspraken hebben jullie over de begeleiding van
kinderen die extra zorg en aandacht nodig vragen?Explosief gedrag

Tips voor de TSO Posted on Wed, April 03, 2019 11:00:03

Voel jij je weleens boos, teleurgesteld, onbegrepen? We hebben er allemaal mee te maken in ons leven. Ik schat in dat jij in zo’n situatie niet meer krijsend op de stoep ligt en met je vuisten op de grond slaat. Je hebt geleerd om met emoties om te gaan op een manier die in onze samenleving wordt geaccepteerd. Emoties leren controleren gaat niet van de een op andere dag. Het is een heel proces. Er zijn op alle scholen kinderen die meer begeleiding vragen in dat leerproces. Zo werd mij laatst hulp gevraagd over explosief gedrag.


Explosief gedrag

Er zijn kinderen die geregeld explosief gedrag vertonen. Van het een op andere moment slaan de stoppen door. Er is enorme boosheid. Er wordt geschreeuwd, getrapt of misschien wel gegooid.

Weet dat er altijd iets is gebeurd, gedacht en gevoeld waardoor de explosie plaatsvindt. Meestal is dat stukje jou ontgaan. Als je er achter kunt komen wat voor het kind de lont in het kruitvat is, kan je de explosies voorspellen of helpen voorkomen.

We schrikken meestal van de heftige reactie en reageren boos. Dat is nu juist iets wat dit kind niet nodig heeft. Ik hoop dat het je helpt als je weet dat dit soort fikse ontploffingen voorkomen bij kinderen die bijvoorbeeld:

· veel spanning ervaren

· moeite hebben gedachten onder woorden te brengen

· de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen

· moeite hebben hun emoties te controleren

· minder sociaal vaardig zijn

· moeite hebben om flexibel met situaties om te gaan

Hulp in plaats van boosheid

Het kind moet nog leren om met voor hem lastige spanningsvolle situaties om te gaan. Hij heeft jouw hulp nodig in plaats van boosheid. Het kind vraagt met zijn gedrag om begeleiding. Hij kan het nog niet zelf. Weet dit en laat je niet langer verrassen door explosies.

Dit kan je doen

· Check bij de leerkracht en/of ouders of er een plan is hoe met de explosies om te gaan

· Vraag het kind voordat hij buiten gaat spelen hoe hij zich voelt. Voelt hij op dit moment boosheid naar een kind of misschien naar de juf of meester? Je kunt vertellen dat je het even vraagt omdat je hem wilt helpen om ontspannen buiten te spelen.

· Vraag het kind of hij je kan vertellen wat er gebeurde waardoor hij zo boos werd

· Toon oprechte interesse

· Vermijd opmerkingen als: ‘Ja, maar dan had jij ook niet …. moeten doen.’ (Je beschuldigt dan, het stopt vaak de openheid van het gesprek.)

· Help hem bij het denken in oplossingen

· Vraag hem wat hem helpt

· Doe dit soort gesprekjes altijd op een rustige moment

Veel succes!Welk gedrag wil jij zien?

Tips voor de TSO Posted on Wed, February 06, 2019 23:27:16

Richting geven
aan gedrag. Ik noem het vaker in de TSO Tips. We doen het in de waan van de dag
helaas veel te weinig. Het is namelijk helemaal niet zo gemakkelijk. Je moet
jezelf daarin trainen. Om je daarbij te helpen heb ik vandaag een opdrachtje
voor je.

Welk gedrag kom
jij tegen in de TSO en zou je graag anders zien?

Noteer alles
wat er in je opkomt.

Bedenk
vervolgens welk gedrag je wel wilt zien.

Noteer dat voor
jezelf en probeer het woord niet of
het woord geen te vermijden.

Als je het
lastig vindt kan je samen met een collega doen.

Hier is een
voorbeeld:

niet: de kinderen laten geen rommel
achter op de tafels

wel: de kinderen gooien na de lunch hun afval
in de prullenbak

niet: je mag niet schreeuwen in de klas

wel: in klas praat je met je normale stem

Spreek de
kinderen vanaf vandaag zoveel mogelijk aan via de ‘wel’
manier.

Het geeft hen
duidelijkheid. Het wordt makkelijker om te doen wat je zegt of vraagt. Daarnaast
heeft het ook een positief effect op de sfeer.

Probeer het
eens een week uit. Ook al lukt het je de eerste dag maar een keer om iets op de
‘wel’ manier te zeggen dan geef ik je hiervandaan een
HIGH FIVE! Jij hebt een stap gezet. Mooi! Nu op naar stap 2, dan naar 3
enzovoort.Complimenten geven aan kinderen met een laag zelfbeeld

Tips voor de TSO Posted on Tue, November 20, 2018 17:05:02

Kinderen met een laag zelfbeeld geven we vaak op een
overdreven manier complimenten. We denken hen daarmee te helpen. Hen aan te
moedigen.

Wist je dat een te enthousiaste reactie hen juist het idee geeft
dat jij verwacht dat ze het altijd zo (goed) doen? Het zet hen onder druk. Hierdoor
durven ze minder. Dat is niet wat jij voor ogen hebt denk ik.

Uit onderzoek blijkt dat een compliment krijgen over de
inspanning die je bij het kind ziet hem meer
uitdaagt om nieuwe dingen te proberen dan complimenten als ‘wat ben jij ongelofelijk
knap’ of ‘wat je slim!’

·
Gebruik een normale toon als je een compliment
geeft

·
Zeg welke inspanning je hebt gezien,
bijvoorbeeld: ‘Je hebt 5 tekeningen in een half uur gemaakt.’

·
Een opgestoken duim, even lachend aankijken of
een high five kan ook al genoeg zijnDe jongen die commando’s geeft

Tips voor de TSO Posted on Tue, November 06, 2018 20:49:51

Een cursist vertelt mij : ‘We hebben een soort koning in
groep 7. Hij geeft commando’s aan andere kinderen. Bijvoorbeeld: ”Pak mijn
brooddoos eens!” De andere kinderen doen
gewoon wat hij zegt. Ik denk dat ze bang
zijn en niks durven zeggen. Ik vind het niet kunnen. Deze jongen irriteert mij
mateloos. Hij blijft er mee doorgaan ook al zeg ik dat we hier in deze klas
allemaal onze eigen broodtrommel pakken. Wat kan ik hier aan doen?’

Hieronder lees je mijn kijk op deze situatie.

Leiders en volgers

Afhankelijk van jouw taak neem je in de TSO voor de lunchpauze een klas van de
leerkracht over. Een klassengroep bestaat uit verschillende subgroepen. Je hebt
dat vast al eens waargenomen. In die subgroepen zie je leiders en volgers ofwel
initiatiefnemers en kat-uit-de-boomkijkers. In alle groepen komt dat voor, of
het nu kinderen of volwassenen zijn.

Er zijn kinderen die aanvoelen wat andere kinderen leuk
vinden. Zij spelen daar op in en sturen zo het gedrag van de ander. Die ander
heeft daar meestal geen last van. Ze worden als het ware verleid. Het zijn misschien
wel de managers van de toekomst.

Het kan ook zijn dat een kind heel eisend is, zich opdringt.
Je hoort dat aan de dwingende toon die het kind gebruikt. Je ziet het aan de
blik in de ogen. Als dit kind het in de groep voor het zeggen heeft, verbiedt
het gedrag niet zomaar. Je krijgt dan gedoe omdat de pikorde in de groep daardoor
uit balans raakt.

Ik begrijp echter dat bij negatief eisend gedrag wilt
ingrijpen. Doe dit niet impulsief en zonder overleg.

Dit kan je doen:

·
Check jouw emoties. Waar komt je gevoel vandaan?
Wat maakt je bijvoorbeeld zo boos? Is het oud zeer? Heb je medelijden met de
volgers? Etc.

·
Zoek contact met de leerkracht. Ziet deze ook
wat jij waarneemt? Hoe reageert hij/zij erop?

·
Is er een idee waarom het kind deze rol en toon
nodig heeft?

·
Is het gedrag voor andere kinderen een probleem?
Wat zie of hoor je?

·
Spreek met de leerkracht af of en wat er moet
gebeuren. Wie gaat wat doen?

·
Spreek het kind aan op de manier waarop hij iets
zegt. Zeg (nog) niets over zijn rol. Doe dit 1 op 1 zodat andere kinderen het
niet horen. Hij hoeft zich dan niet stoer te houden voor de groep. Doe dit aan
het begin van de overblijf als je zelf nog geen centimeter irritatie hebt
opgebouwd.

Bijvoorbeeld: Ik hoor je al een
aantal dagen heel commanderend tegen … (naam kinderen) zeggen dat je brooddoos
gepakt moet worden. Ik vind dat een vervelende sfeer geven. Vraag het vandaag
wat vriendelijker, oké?

Ga geen discussie aan. Laat je
niet verleiden!

Weet dat

·
Het een taak van de leerkracht is om samen met
de kinderen aan een positieve, veilige sfeer in de klas te werken.

·
Dit een
proces is wat tijd kost en verschillende fases kent.

·
Je tijdens de korte TSO tijd niet in staat bent
om een klassensfeer en rangorde te veranderen.

·
Groepsvorming wel jouw uitdaging is als je
kinderen uit verschillende groepen hebt.Doe jij dit ook?

Tips voor de TSO Posted on Wed, October 17, 2018 12:10:40

We spreken kinderen vaak aan door het stellen van vragen
als:

·
Doe je dat thuis ook?

·
Zou je het leuk vinden als… (bijvoorbeeld: zij
dat bij jou doet?)

·
Denk je dat ik dat leuk vind?

·
Wat doe jij nou?

·
Vind je dat normaal?


Weet je waarom je in een eerste reactie vaak dit soort
vragen stelt? Je wilt het kind laten nadenken. Je wilt dat het zelf beseft dat
het fout bezig is.

De vragen hierboven geven meestal niet het door jou gewenste
antwoord. Je hoort, zeker van mondige bovenbouw kinderen, vaak antwoorden als:

·
Doe je dat thuis ook? Ja, dat doen wij

·
Zou je het leuk vinden als… (bijvoorbeeld: zij
dat bij jou doet?) Boeit me niet

·
Denk je dat ik dat leuk vind? Ja

·
Wat doe jij nou? Ik doe niets

·
Vind je dat normaal? Ja

Dit soort antwoorden stoppen een gesprek. Je voelt je met
een mond vol tanden staan. Je voelt je misschien boos worden. Je vindt het
brutale reacties enz. Jongens uiten zich vaker dan meisjes op deze manier. Zijn
er ook nog vrienden in hun buurt dan willen ze niet afgaan. Volgens Hans
Kaldenbach zullen kinderen als ze bestraffend worden aangesproken in de
ontkenning gaan. Ze kijken van je weg. Het zit in hun natuur.

Probeer uit die eerste vraagimpuls te stappen. In plaats van
vragen stellen zeg je onder vier ogen wat je wilt dat er gebeurt. Houd het
kort. Laat een stilte vallen, dat geeft rust.Next »