Blog Image

Praktische Pedagogische Tips

Slim sturen van gedrag

Uncategorised Posted on Sat, February 22, 2020 22:07:10

Een tso medewerkster heeft een terugkerend probleem met twee kinderen. Het gaat om gedrag dat haar stoort. De twee maken de rest van de groep onrustig.  Ze heeft dan meer moeite om orde te houden. Het ene kind staat steeds op tijdens het eten terwijl de afspraak is dat je blijft zitten. Het andere kind roept vaak iets naar een klasgenoot aan de andere kant van het lokaal. Andere kinderen gaan er dan op reageren. Ze waarschuwt deze kinderen vaak. Soms  stuurt ze één van hen naar de gang of naar de coördinator. Toch verandert er niets aan het gedrag.

Als iets niet werkt, stop

Als iets niet werkt raad ik je aan er mee te stoppen. Het kan in dit soort situaties slim zijn om nog voordat het gedrag start het kind op rustige toon aan te spreken. Je gaat dan slim sturen. Je betrekt het kind bij ‘het probleem.’

Slim sturen in zes stappen:

  1. Neem het kind even apart voor je de groep in gaat.
  2. Zeg op vriendelijke toon bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat je tijdens het eten steeds opstaat. Ik vind dat lastig omdat het dan onrustig wordt in de groep. Ik waarschuw je nu vaak. Eigenlijk vind ik dat niet fijn.’
  3. Houd nu even je mond. (MOEILIJK!) Als jij je mond houdt heb je grote kans dat het kind uit zichzelf iets gaat vertellen dat waardevolle informatie geeft over de situatie.
  4. Zo nee, zeg dan nog steeds op vriendelijke toon:  ‘Wat helpt jou om 10 minuten te blijven zitten?’
  5. De meeste kinderen hebben nu een idee. Voer als het maar enigszins mogelijk is het idee uit. Moedig het kind (onopvallend voor de rest van de groep) aan als je merkt dat het goed gaat.
  6. Bespreek aan het eind van de tso hoe jullie vonden dat het ging.

Werkte het? Wat wel en wat kan nog beter?

Werkte het niet? Vraag dan: ’Misschien heb je nog een ander idee voor morgen?’

Geen tijd

Denk niet te snel dat je hier geen tijd voor hebt. Deze gesprekjes duren meestal korter dan je denkt.

Realiseer je ook dat je iets zult moeten investeren als je een situatie wilt veranderen.

Als je kinderen op deze manier aanspreekt voelen zij zich serieus genomen. Ook heb jij nu de kans om rustig te vertellen waarom je het graag anders zou zien. Je verbetert op zo’n moment de relatie.

Je bent veel krachtiger in je communicatie als je nog niet geïrriteerd of boos bent.

Laat je het mij weten als het is gelukt? Ik hoor het ook graag als het nog niet is gelukt. Dan denk ik graag met je mee.

Veel succes in de TSO!‘Je spreekt geeneens goed Nederlands’

Uncategorised Posted on Wed, November 13, 2019 18:07:01

In de TSO zijn steeds meer mensen werkzaam waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Als kinderen worden aangesproken op gedrag vinden ze dit over het algemeen niet leuk. Sommigen reageren direct met een opmerking. Dit varieert van ‘je bent mijn moeder niet’ tot ‘jij spreekt geeneens goed Nederlands!’ Het is afreageerruimte die kinderen op die manier pakken. De een ervaart dit soort opmerkingen als heel brutaal, de ander vindt het wel meevallen. Hoe is dat voor jou? Hoe zou jij reageren?

Een tso medewerker die onlangs ook zo’n opmerking kreeg over haar Nederlands reageerde als volgt:

‘Dat klopt. Jij bent hier op school. Ik ga ook naar een school. Ik leer daar Nederlands praten en schrijven. Het is een moeilijke taal voor mij. Voor jou niet he? Weet je dat mijn taal heel andere letters heeft? Ze pakt pen en papier en begint de naam van de jongen in het Arabisch te schrijven. Verbaasd kijkt hij hoe ze van rechts naar links schrijft en welke tekens er op het papier verschijnen. ‘Wouw, is dat mijn naam?’, vraagt hij. Ze knikt. Hij vindt het prachtig en roept zijn vrienden er bij.

Die jongens willen ook graag weten hoe hun naam er in het Arabisch uitziet. Haar rustige reactie op de opmerking van de jongen zorgt ervoor dat er een verbinding ontstaat tussen haar wereld en zijn wereld. Ze is vanwege het oorlogsgeweld gevlucht uit Syrië en blij tijdens de overblijftijd op de school aan het werk te zijn. Ze leert de kinderen inmiddels ook het alfabet en de uitspraak van de letters.

Het gezag van deze tso medewerker en ook het ontzag voor haar heeft een positieve verandering doorgemaakt. Dit is wat er kan gebeuren als je niet gelijk boos reageert, snapt dat het om afreageren gaat en… ook snapt dat het een constatering van een feit is.Risicovol spelen, mag dat bij jullie?

Uncategorised Posted on Wed, November 13, 2019 18:02:47

Na de lunch spelen de kinderen buiten op het schoolplein. De zon schijnt. Het is een heerlijke warme dag. De jas hoeft vandaag niet aan.

Er staat deze pauze een platte lage bank op het plein. Die staat er normaalgesproken niet. Vier jongens spelen er in de buurt. Plotseling roept een van hen dat ze van die bank een glijbaan kunnen maken. De anderen reageren zeer enthousiast. Met elkaar sjouwen ze de bank naar een laag muurtje. Dat valt nog niet mee want de bank blijkt zwaarder dan gedacht. Ook de lengte is een uitdaging. Opgewonden stemmen klinken. De TSO medewerkster kijkt en luistert van een afstandje.

De bank moet aan een uiteinde omhoog worden getild. De jongen die dacht dat hij dat alleen wel kon, vraagt toch maar om hulp. ‘Het is lastig’, roept hij. Als ze tevreden zijn over de stand van de bank klimmen ze op het muurtje, laten zich op de bank zakken en glijden naar beneden. Het blijkt niet zo snel te gaan als gehoopt. ‘We moeten onze schoenen en sokken uitdoen dan gaat het beter’, zegt een van hen. Er wordt schuin naar de TSO medewerker gekeken. Zou ze gaan zeggen dat het niet mag? Ze reageert niet dus gaan ze door.

De TSO medewerker twijfelt

Op die blote voeten blijkt het nog steeds niet snel genoeg te gaan. Een nieuw idee ontstaat. Ze gaan hun sokken aandoen omdat het dan vast lekker glad zal zijn. De TSO medewerkster twijfelt of dit goed zal gaan. Is dit te gevaarlijk? Ze overlegt even met haar collega. Samen besluiten ze dat het risico laag is, dat dit leerzaam is en veel spelplezier geeft. Ze laten de kinderen hun gang gaan en een van hen blijft in de buurt. Het enthousiasme onder de jongens is groot. Het heeft een aanzuigende werking op meer kinderen. Er ontstaat een wachtrij.

Boze juf

Opeens zwaait er een deur open. Een juf van de peuterspeelzaal komt met stevige pas en een harde boze stem op de kinderen afgelopen. Ze moeten daar onmiddellijk mee ophouden. ‘Daar is de bank niet voor bedoeld!’ De schrik bij de jongens is groot. De bank moet van het muurtje worden gehaald. Ze blijft er, met de handen in de zij,  bij staan zodat ze zeker weet dat het gebeurt.

Als ze terug naar binnen loopt zie ik verbouwereerde kinderen en TSO medewerkers.

Hebben jullie afspraken over risicovol spel en het gebruik van materialen? Zijn er afspraken over met de verschillende collega’s in het gebouw?

Als het onderwerp jouw interesse heeft lees je op deze site  wat risicovol spelen is. Je vindt er ook tips en kunt er een testje doen.